Menü Bezárás

Jogi nyilatkozatok

Weblapon található valamennyi információ, (tájékoztató szöveg, képanyag, grafika) valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, valamint funkcióinak megvalósítása, a Mátravíz horgásztó kizárólagos tulajdonát képezi. (Kivéve más személy vagy cég tulajdonában álló, de általa engedélyezett tartalom) Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos a Mátravíz horgásztó kifejezett hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket vonhat maga után.

A Weblapon található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők, és nyomtathatók, amennyiben azok személyes felhasználásra kerülnek. Kereskedelmi felhasználás esetén mindenképpen kérje a Mátravíz horgásztó hivatalos ajánlatát, állásfoglalását.

A Weblap szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó jelen Jogi Nyilatkozat elfogadása által kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető webes tartalom a Weblap, vagy harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét nem sérti, annak szolgáltatását reklám, illetve kéretlen levél (spam) küldése céljára nem használja.

A Weblap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat ( linkeket ), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Weblap csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért, vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.